Verlies dreigt bij zakenbank Rabo

Als er bij Rabo International, de zakenbank van de Rabobank, geen kostenbesparende maatregelen worden genomen, kan dit bedrijfsonderdeel dit jaar op een verlies afstevenen.

Dat is de boodschap van een presentatie die de nieuw aangetreden topman van Rabo International, M. Hulshoff, heeft gegeven aan het personeel van de bank. Dit heeft de Rabo vanmorgen bevestigd.

Hulshoff wil snel maatregelen nemen om de stijgende kosten af te remmen en heeft daartoe een internationaal team van ervaren medewerkers in het leven geroepen om de strategie van de zakenbank door te lichten.

Volgens de Rabo liggen de inkomsten van Rabo International goed op schema, maar zijn de kosten van de opgestarte zakenbank te hoog.

Bewegingen op de financiële markten en aanloopinvesteringen hebben gezorgd voor stijgende lasten, maar worden gezien als een ingecalculeerde kostenpost.

Overige kosten zijn echter te hoog, en als het patroon van de baten-lastenverhouding van de zakenbank van de eerste maanden van dit jaar wordt doorgetrokken naar de rest van 1999 zou dat een verlies kunnen opleveren. Dat dit verlies hoe dan ook optreedt wordt door de Rabo ontkend.

Rabo International is in 1996 gestart, en maakt deel uit van Rabo's strategie om naast reguliere bankactiviteiten ook investment bank-diensten aan te bieden aan zijn cliënten. De kosten van het optuigen en draaiende houden van de zakenbank, die vooral vanuit Utrecht en de Londense City opereert, zijn echter hoog.

Ook andere Europese banken, waaronder ING, hebben moeite om de kosten van hun zakenbanken, in ING's geval ING Barings, in de hand te houden. Personeel, huisvesting en andere lokale diensten in de City zijn duur.

Daar staat tegenover dat zakenbankieren door grote banken als onontkoombaar wordt beschouwd, omdat zij hun oude rol als kredietgever bij grote ondernemingen steeds meer gewijzigd zien in die van bemiddelaar en verzorger van leningen en andere operaties op de openbare kapitaalmarkt.