Tekst vredesplan voor Kosovo

,,Om tot een oplossing te komen van de crisis in Kosovo moet overeenstemming bereikt worden over de volgende punten:

1. Onmiddellijke en aantoonbare beëindiging van geweld en onderdrukking in Kosovo.

2. Aantoonbare terugtrekking uit Kosovo van alle militaire, politie- en paramilitaire troepen volgens een snel tijdschema.

3. Stationering van effectieve internationale waarnemers en veiligheidstroepen onder auspiciën van de Verenigde Naties die, zoals overeengekomen in hoofdstuk 7 van het Handvest van de VN, garant kunnen staan voor het bereiken van gezamenlijke doelen.

4. De internationale aanwezigheid, met een belangrijk NAVO-aandeel, moet onder centraal gezag staan en bevoegd zijn om een veilige situatie te waarborgen voor alle inwoners van Kosovo en de terugkeer van de vluchtelingen naar hun huizen kunnen garanderen.

5. Instelling van een tijdelijk bestuur van Kosovo, als onderdeel van de internationale aanwezigheid, die de Kosovaren autonomie geeft binnen de Federale Republiek Joegoslavië, overeen te komen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Een overgangsregering moet voorlopige democratische zelfbesturende instellingen tot stand brengen die de voorwaarden voor een vreedzaam en normaal leven van de inwoners van Kosovo kunnen garanderen.

6. Na de terugtrekking zal een deel van de Joegoslavische en Servische manschappen worden toegestaan terug te keren voor de volgende taken:

- het samenwerken met de internationale troepenmacht en waarnemers;

- het bemannen van belangrijke grensposten;

- het bewaken van het cultureel erfgoed van de Serviërs;

- het aangeven en verwijderen van mijnenvelden.

7. Veilige en vrije terugkeer van alle vluchtelingen onder toezicht van de UNHCR en volledige en vrije toegang voor humanitaire hulporganisaties.

8. Een politiek proces met als doel het tot stand brengen van een tijdelijk politiek raamwerk dat de Kosovaren substantieel zelfbestuur geeft, met inachtneming van de Rambouillet-akkoorden en de beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit van de Federale Republiek Joegoslavië en andere landen uit de regio, alsook de demilitarisering van het Kosovo Bevrijdingsleger. De onderhandelingen tussen beide partijen over een oplossing mogen de totstandbrenging van democratische zelfbesturende instituties niet vertragen.

9. Algemene benadering voor de economische ontwikkeling en stabilisering van de crisisregio met een stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa, waarin de internationale gemeenschap een belangrijke rol zal spelen ten einde democratisering, economische welvaart, stabiliteit en regionale samenwerking te bevorderen.

10. Het beëindigen van de militaire activiteiten zal afhangen van de acceptatie van bovenstaande beginselen, en de instemming met andere, eerder vastgestelde vereiste elementen, die zijn gespecificeerd in onderstaande voetnoot. Een militair-technische overeenkomst zal snel worden gesloten waarin onder andere de aanvullende modaliteiten gespecificeerd staan, inclusief de rol en functies van de Joegoslavisch/Servische manschappen in Kosovo.

11. Het proces van terugtrekking, inclusief de gefaseerde, en gedetailleerde afbakening van een bufferzone in Servië waarachter de troepen zich zullen terugtrekken.

12. De terugkerende manschappen: de uitrusting van de terugkerende troepen, de reikwijdte van hun functionele verantwoordelijkheden, het tijdschema van hun terugkeer, de afbakening van hun geografische operatiegebieden, voorschriften voor de relatie met internationale manschappen en waarnemers.

Voetnoot 1. Andere vereiste elementen.

- Een snel en nauwkeurig tijdschema voor de terugtrekking. Dit houdt bijvoorbeeld in binnen zeven dagen de terugtrekking te volbrengen en binnen 48 uur het luchtafweergeschut terug te trekken buiten de wederzijdse veiligheidszone van 25 kilometer.

- De terugkeer van enkele honderden Servische manschappen onder internationaal toezicht voor de uitvoering van taken gespecificeerd in punt 6.

- De opschorting van militaire activiteiten zodra met de terugtrekking is begonnen.

- De discussies en de onderhandelingen over een militair-technische overeenkomst moeten het tijdschema van de complete terugtrekking niet vertragen.

Voetnoot 2. De samenstelling van de internationale troepenmacht

- Onder een internationale troepenmacht met `substantiële NAVO-deelname' verstaat de NAVO een centraal gezag en met de NAVO als kern.

- Dit betekent een centrale NAVO commandostructuur onder de politieke regie van de Noord-Atlantische Raad in consultatie met niet-NAVO-lidstaten die een bijdrage leveren.

- Alle NAVO-lidstaten, partners, en andere landen zullen in aanmerking komen om een bijdrage te leveren aan de internationale troepenmacht. NAVO-onderdelen zullen onder NAVO commando staan.

- Het contingent van Rusland zal niet onder NAVO-commando staan en de verhoudingen met de internationale aanwezigheid zal geregeld worden in relevante aanvullende overeenkomsten.''