Steeds meer Britten tegen euro

Tweederde van de Britse bevolking verzet zich nog altijd tegen de afschaffing van het Britse pond. De euro is voor de Britten steeds verder weg, zo blijkt uit een onderzoek waarvan The Daily Telegraph vandaag de resultaten publiceert. De Britse krant doet periodiek onderzoek naar de mening van de bevolking omtrent de monetaire eenwording van Europa. Het onderzoek laat zien dat 66 procent van de ondervraagden tegen toetreding is van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Monetaire Unie. In december bedroeg het percentage tegenstanders nog 60. Van de ondervraagden is nu 29 procent verklaard voorstander van de euro, vijf procent minder dan in december. (AFP)