PvdA, VVD en D66 geven Paars II fiat

De Tweede-Kamerfracties van PvdA, VVD en D66 hebben gisteren ingestemd met hervatting van de samenwerking in de tweede paarse coalitie.

Demissionair premier Kok spreekt komende maandag met informateur Tjeenk Willink en met de fractieleiders van de coalitiepartijen. Daarbij wordt hij formeel op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken. Vervolgens zal Kok aan koningin Beatrix verzoeken de ontslagaanvraag te mogen intrekken. Dinsdag of woensdag treedt het voltallige kabinet-Kok II weer aan in de Tweede Kamer voor een debat waarin het opnieuw het vertrouwen vraagt van de Kamer.

De fractieleiders van PvdA, VVD en D66 hebben gisteren definitief overeenstemming bereikt over invoering van een correctief referendum. Dat gebeurt in twee fasen. Begin volgend jaar wordt een wetsvoorstel ingediend om het referendum bij gewone wet te regelen. Dit referendum, dat niet-bindend (consultatief) zal zijn, moet in 2001 in werking treden. Intussen wordt opnieuw een wetsvoorstel voor grondwetswijziging ingediend, waardoor het correctief referendum een bindende werking moet krijgen. Dit kan op z'n vroegst in 2003 zijn geregeld.

Het grondwettelijk vastgelegde correctief referendum sneuvelde op 19 mei in de Eerste Kamer doordat het voorstel net niet de vereiste tweederde meerderheid haalde. Het kabinet bood hierna zijn ontslag aan, maar zal dit verzoek begin volgende week weer intrekken.

De fractieleiders van PvdA, VVD en D66 toonden zich gisteren opgetogen over het bereikte resultaat. Volgens de PvdA'er Melkert is er onder leiding van de informateur ,,stevig geïnvesteerd in herstel van het onderling vertrouwen''. D66'er De Graaf noemde het ,,verheugend dat de basis voor het kabinet er weer is''. Beiden meenden dat de paarse coalitie sterker uit de crisis tevoorschijn is gekomen. VVD'er Dijkstal deelt deze opvatting niet. ,,We gaan gewoon verder en ik heb daar alle vertrouwen in'', aldus Dijkstal. ,,Maar of we nu sterker staan, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.''

PvdA'er Melkert sprak waarderend over de opstelling van de VVD bij het oplossen van de crisis. Dijkstal heeft ,,verantwoordelijkheid genomen'' voor het sneuvelen van het referendum in de senaat en hij heeft ,,op sportieve wijze'' meegewerkt aan de reparatie van het referendumvoorstel, aldus Melkert.

De oppositiepartijen CDA en GroenLinks hadden zich eerder deze week al kritisch uitgelaten over de reconstructie van het kabinet. CDA-leider De Hoop Scheffer meende dat D66 zich heeft laten afschepen met een `fopspeen' door akkoord te gaan met het consultatief referendum. GroenLinks-leider Rosenmöller stelde dat D66 ,,zijn geloofwaardigheid heeft verloren door eerst te breken en zichzelf dan weer te laten lijmen''.

D66-leider De Graaf wees deze kritiek van de hand. ,,Je bent geloofwaardig als je gemaakte afspraken ook realiseert'', aldus De Graaf.