Opleidingen in cultuursector

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en Universiteit Nijenrode gaan samenwerken op het gebied van kunst- en mediamanagement. Deze samenwerking zorgt komend seizoen voor een nieuw aanbod van hogere managementcursussen gericht op de culturele sector.

Mr. dr. Giep Hagoort, lector kunst- en mediamanagement van HKU, waarschuwde voor een groeiende kloof tussen staatssecretaris Van der Ploeg (cultuur) en de kunstinstellingen. ,,De laatste maanden spitst de tegenstelling zich toe op drie niveaus: marktwerking binnen de kunsten, culturele minderheden en de vrijheid van besturen. Op geen enkel punt lijken de partijen elkaar tegemoet te willen komen. Een dreigende kloof is schadelijk voor de komende Cultuurnota.'' (ANP)