Ontucht door jonge kinderen langer bekend

Van de twee Enschedese zusjes (elf en dertien jaar) die onlangs zijn aangehouden wegens ontuchtige handelingen met jonge kinderen, is al enkele jaren bekend dat ze deze handelingen pleegden.

De eerste meldingen van ontucht door de zusjes bereikten de politie ,,drie à vier jaar geleden'', bevestigt een politiewoordvoerder. In de Twentsche Courant Tubantia zeggen twee moeders van slachtoffers dat zij het misbruik van hun kinderen door de twee zusjes al vier jaar geleden hebben aangekaart, maar dat zij steeds van het kastje naar de muur werden gestuurd. ,,De zaak is door alle instanties gebagatelliseerd, terwijl de meisjes al jaren bezig waren met porno'', zegt een van de moeders.

De meisjes zijn aangehouden op verdenking van ontucht met ten minste dertien kinderen in de leeftijd van twee tot negen jaar. De eerste zaak zou vorig voorjaar hebben gespeeld. De meisjes hebben zelf in hun verhoor laten weten met ,,tientallen'' kinderen ontucht te hebben gepleegd. Zo zouden ze stokjes in de anus en vagina van hun slachtoffers hebben gestoken. Ze ervoeren dit als een machtsspelletje.

Volgens de politie is de zaak wel serieus behandeld, maar waren de meisjes in die tijd allebei nog geen twaalf jaar. Ze konden daardoor niet strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de politiewoordvoerder heeft het onderzoek er wel toe geleid dat de meisjes medio vorig jaar tijdelijk uit huis zijn geplaatst. ,,Dit duurde enige tijd, omdat er een advies van de kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter aan te pas kwam'', aldus de woordvoerder.

Kort daarna keerden de zusjes onder toezicht van een voogd weer terug bij hun ouders. Of zich in de periode tot hun aanhouding nieuwe gevallen van ontucht hebben voorgedaan, kan de politie niet bevestigen, maar het wordt niet uitgesloten.

De ouders van de meisjes komen uit een lagere sociale klasse en staan in de buurt bekend als `asociaal'. Ze verhuisden verschillende keren binnen Enschede, omdat ze in aanvaring kwamen met buurtgenoten. Het gezin en de klachten over de twee dochters waren bekend bij de wijkagent. De ouders lijken vooralsnog niet te willen meewerken aan het onderzoek.

De oudste dochter zal strafrechtelijk worden vervolgd. Zij zit in een jeugdhuis van bewaring. De jongste dochter zit in een orthopedagogisch instituut.