Militair historicus geeft toe: ik zat fout

John Keegan, de beroemde Britse krijgskundige, heeft historisch geblunderd. `Kosovo' laat zien dat oorlogen wel degelijk met luchtaanvallen alleen zijn te winnen, bekent hij vandaag in The Daily Telegraph. Hij komt daarmee radicaal terug op zijn eerdere scherpe veroordeling van het NAVO-besluit om een grondoffensief in Kosovo uit te sluiten en alleen te bombarderen.

,,Ik heb het bijna tot het einde toe bij het verkeerde eind gehad en ik neem mezelf kwalijk dat ik het licht niet eerder heb gezien'', aldus Keegan, de auteur van standaardwerken als The history of warfare en The face of battle, waarin hij veldslagen behandelt door de ogen van de infanterist.

Het ,,militaire geloofsartikel'' dat met bommen alleen geen oorlogen zijn te winnen, kan op de mestvaalt, schrijft hij. De Golfoorlog (1990-'91) gaf daarvoor al een aanwijzing, ook al werden in de slotfase grondtroepen ingezet. Grondtroepen zijn in Kosovo echter niet gebruikt; 72 dagen bombarderen met precisiewapens lijken nu de Servische wil om te vechten gebroken te hebben. ,,Dat resultaat is een overwinning voor de luchtmacht en de luchtmacht alleen.'' Het belang daarvan kan niet onderschat worden, zegt hij. Het betekent dat elke plek op aarde met nieuwe Miloševic'en voortaan dezelfde behandeling kan krijgen.

Eén aspect laat Keegan in zijn biecht onaangeroerd: niemand weet of Miloševic' kennelijke acceptatie van het vredesvoorstel niet óók te danken is aan het dreigen met een invasie over land. Na maanden afhouden leek de NAVO de afgelopen weken een begin te willen maken met de opbouw van een offensieve troepenmacht aan de grens met Kosovo. En die koerswijziging was ironisch genoeg te danken aan de scepsis die Keegan en anderen hebben geuit.