Kort geding

Bij de arrondissmentsrechtbank in Den Haag dient over anderhalve week een kort geding dat fotograaf Klaas Koppe heeft aangespannen tegen het Letterkundig Museum. Koppe eist dat het museum ophoudt reproducties van zijn foto's naar belangstellenden op te sturen. Volgens hem komen er zo slechte afdrukken van zijn werk in omloop en wordt zijn auteursrecht geschaad. Het gaat om verschillende foto's van Nederlandse schrijvers die Koppe in de loop der jaren aan het museum heeft geschonken of voor weinig geld verkocht. ``Het museum maakt zelf tegen betaling nieuwe afdrukken voor wie dat wil, ook voor tijdschriften en persbureaus. Daar komt een stickertje op dat bij publicatie vermeld moet worden dat de foto uit het Letterkundig Museum komt. Voor de afdracht van auteursrechten moet de klant zelf contact opnemen met de fotograaf. Dat gebeurt zelden. Bovendien zijn het vaak afdrukken van matige kwaliteit in andere formaten dan de oorspronkelijke foto's.'' Volgens Okke Delfos Visser, de advocaat van Koppe, is dat broodroof: ``De rechten op die foto's berusten bij Klaas Koppe, niet bij het Letterkundig Museum. Je mag wel extra afdrukken maken voor eigen gebruik, maar als je ze naar een krant stuurt, weet je dat ze gepubliceerd zullen worden.'' Delfos Visser wil dat de rechter het museum een dwangsom van tienduizend gulden oplegt voor iedere Koppe-foto die nog wordt verstuurd.'' Twee maanden geleden leken de fotograaf en het museum al tot een vergelijk gekomen te zijn, maar toen er bij de dood van Karel van het Reve een oud en slecht gereproduceerd portret naar het ANP werd gestuurd, besloot Koppe toch naar de rechter te stappen.

Sjoerd van Faassen van het Letterkundig Museum is niet bang voor het kort geding. ``Wat we doen is volstrekt legitiem. Wij leveren mensen foto's voor eigen gebruik, tegen kostprijs. Wij maken ze niet openbaar. Wie dat wel doet, is verplicht auteursrechten te betalen, maar dat is onze zaak niet.'' Andere fotografen zijn volgens Van Faassen juist heel tevreden met de werkwijze van het museum. ``We laten de reproducties zeer zorgvuldig maken. Dat doen wij echt niet bij de fotograaf om de hoek. We hebben Koppe al aangeboden zijn foto's allemaal binnenshuis te houden, maar dat scheelt hem royalties dus dat wilde hij ook niet.''