Illegaal bankieren in trek

De Amsterdamse politie heeft vier criminele organisaties opgerold die zich bezighielden met illegaal bankieren en het wisselen vanuit criminele actviteiten verkregen geld.

De politie heeft de afgelopen tijd twintig verdachten aangehouden. Bijna zes miljoen gulden aan contant geld en goederen is in beslag genomen. Volgens de politie waren de criminele organisatie gespecialiseerd in het zogenoemde underground banking. Verdere details wilde de politie nog niet geven.

Van de georganiseerde misdaad in het algemeen is bekend dat er gebruik wordt gemaakt van een ondergronds bankensysteem, in termen van criminologen UBS, Underground Banking System. UBS is een netwerk van banken die niet officieel geregistreerd staan en geen vergunning hebben van de lokale centrale banken. Het systeem is aantrekkelijk voor criminelen omdat zij geld kunnen overboeken zonder enige controle van de toezichthoudende instanties. Het illegale banksysteem blijkt vooral bij Surinamers, Pakistanen, Indiërs, Turken en Nigerianen goed ontwikkeld te zijn. Het netwerk spreidt zich uit over de hele wereld.

De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) constateerde in 1997 in een rapport dat in Nederland geen gericht onderzoek naar underground banking wordt gedaan en dat daardoor niet te schatten is hoeveel geld er in Nederland bij omgaat. De politie wilde vanmorgen alleen kwijt dat er geen sprake is van Surinaamse verdachten.