Gemeente wil naam Drachten voeren

Oud-burgemeester Smallenbroek vermeed de naam zoveel mogelijk. ,,Gemeente Smallingerland? Zeg maar Drachten'', antwoordde hij steevast. Het college van B en W van de Friese gemeente Smallingerland (52.000 inwoners) wil zijn onbekend klinkende naam wijzigen in Drachten. Binnenkort spreekt de gemeenteraad over de de suggestie om de naam te wijzigen. Volgens woordvoerder P. Lansen speelt de discussie al jaren. Vooral vanuit het bedrijfsleven wordt geregeld aangedrongen op invoering van `gemeente Drachten'. Lansen: ,,Gemeente Drachten is herkenbaarder. Je wordt dan door niet-Friezen direct gepositioneerd. De naam Smallingerland geeft verwarring.''

Enkele jaren geleden liet een grote detailhandel Drachten links liggen als vestigingsplaats, omdat de computer `gemeente Smallingerland' aangaf. ,,Ze wisten niet dat Drachten daar lag'', vertelt Lansen.

De naam `Drachten' is uit historisch oogpunt verantwoord, meent het college. Hij kwam in 1833 voor in archieven. `Dracht' is afkomstig van het oud-Friese woord `darch', wat `veengrond' betekent. Later werden de letters omgezet. Smallingerland verwijst naar de vaarweg Smalle Ee, die van Earnewâld naar Drachten voert. Smallingerland bestaat uit dertien dorpen, waarvan Drachten met 40.000 inwoners de grootste is. Wat de kleinere dorpen vinden is afwachten, meent Lansen. ,,Misschien komt er verzet. Maar ik kan me voorstellen dat Rottevalle, gemeente Drachten, duidelijker maakt waar het plaatsje ligt.''

De kosten van de naamswijziging bedragen 60.000 gulden.