EU werft Solana als `diplomaat'

De huidige secretaris-generaal van de NAVO, de Spanjaard Javier Solana, wordt de nieuwe hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Dat hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU tijdens hun topbijeenkomst in Keulen beslist.

De Duitse bondskanselier Schröder zei dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de opdracht hebben gekregen om met Solana de datum te regelen waarop hij aan zijn nieuwe functie kan beginnen. De ambtstermijn van de Spanjaard bij de NAVO eindigt pas per 1 januari volgend jaar.

Solana moet het permanente gezicht van de EU op het gebied van het buitenlandse beleid worden. Tot nu toe treedt de EU internationaal op met de `trojka', bestaande uit de minister van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaat die het halfjaarlijkse voorzitterschap bekleedt, zijn voorganger en zijn opvolger. De voorganger verdwijnt echter en in diens plaats wordt Solana lid van de trojka.

Frankrijk heeft op het laatste ogenblik gezorgd voor een benoeming van een plaatsvervanger voor Solana. Dat is de huidige Franse permanente vertegenwoordiger bij de EU, Pierre de Boissieu. Eerst was de bedoeling dat deze functionaris uitsluitend administratieve verantwoordelijkheden zou krijgen. Boissieu is echter een zeer eigenzinnige en scherpzinnige diplomaat, van wie niemand zich kan voorstellen dat hij zich gaat beperken tot administratieve zaken.