Daling vraag producten VS

De vraag naar industriële producten in de Verenigde Staten is in de maand april met 1,2 procent teruggelopen, vooral als gevolg van de slappe situatie in de transportsector. Economen, die eerder uitgingen van een daling met 0,9 procent, zien niettemin weer een stijgende lijn. De waarde van de orders bij Amerikaanse fabrieken beliep in april in totaal 345,42 miljard dollar (725,38 miljard gulden). In maart was nog sprake van een stijging van 1,9 procent. In de transportsector daalde de vraag naar goederen in april met 12,3 procent. (Reuters)