Borghouts ontkent lekken fraudezaak

Secretaris-generaal Borghouts, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, ontkent informatie gelekt te hebben naar de top van de Stichting Holland Casino's.

Volgens het tv-programma Zembla zou Borghouts informatie hebben doorgespeeld uit een proces-verbaal met T. van Keulen, destijds directeur van Holland Casino's. Van Keulen was betrokken bij een beursfraudezaak.

Wel erkent Borghouts de Raad van Commissarissen van de Holland Casino's, de werkgever van Van Keulen, telefonisch geïnformeerd te hebben over het voornemen van het Amsterdamse openbaar Ministerie (OM) om Van Keulen aan te houden. De topambtenaar wijst de suggestie dat hij gelekt zou hebben uit het proces-verbaal echter met kracht van de hand. Hij had dit dossier naar zijn zeggen niet in het bezit.

Borghouts laat weten dat slechts in uitzonderlijke gevallen informatie verstrekt wordt uit een strafdossier. Dat kan alleen als er een `bijzonder openbaar belang bestaat'. Daarvan was volgens Borghouts sprake. Hij wijst erop dat de minister van Justitie verantwoordelijk is voor de Wet op de kansspelen.

Aan de bestuursleden van de Stichting Holland Casino's worden hoge `integriteitseisen' gesteld, zeker op financieel gebied. Dat valt volgens de topambtenaar niet te rijmen met een eventuele aanhouding van de voorzitter van het casino wegens een financieel delict.

Zembla suggereert echter in de uitzending van donderdagavond dat de `informatieverstrekking' van Borghouts niet is gebleven bij het plegen van één telefoontje naar de Raad van Commissarissen. Zo betoogt hoofdinspecteur Lentink van de Rijksrecherche in Amsterdam dat het Borghouts geweest moet zijn die het proces-verbaal naar de Raad van Commissarissen heeft gestuurd. Vice-voorzitter van de raad, KPN-topman Wim Dik, onderschrijft deze lezing. Volgens Dik had de raad van Commissarissen een dag na de verklaring van Borghouts een afschrift van het proces-verbaal in het bezit. (ANP)