Blijf op je eigen helft! 4

Wilma was gewoon naar de schapen gezwommen, langs het HEK. `Blijf op je eigen helft, dit is de schapenwei. Koeien horen achter het HEK!' riepen de schapen tegen de natte koe die probeerde uit de sloot te klimmen. Maar de wallekant brokkelde steeds af. Ze kon haar zware koeienlijf niet op de kant krijgen. Ten einde raad zwom ze terug en klauterde bij de koeienwei op land. `Ik geef het op, we komen niet langs het HEK,'zei ze.

`Dat had je gedacht,'riep Martha die nu echt kwaad was. Ze rende griste de zondagse bloemetjesjurk van de boerin van de waslijn, en knoopte die om. ze zwiepte de mouwen als helikopterwieken in de lucht en hoep, daar ging ze - als een helikoepter in de lucht. Ze zweefde tot grote verbazing van de koeien over het HEK, hoog door de lucht. Moeiteloos leek het te gaan, ook de schapen lieten nu kreten van verbazing horen. `Ho Martha, stop, je gaat te ver!' riepen de andere koeien, samengedrongen bij het HEK, en bang dat Martha door zou vliegen, verder, veel verder dan de schapenwei.

Wordt vervolgd

    • Astrid Huijsing
    • En Tekeningen