Apart spoor voor sneltrein

Stoptreinen moeten op de belangrijkste vervoersassen van het land ruimte maken voor sneltreinen en uitwijken naar een apart spoor. Zo'n scheiding is vrij gemakkelijk te realiseren. In de Randstad is op sommige trajecten (Rijswijk-Schiedam, Rotterdam-Gouda) uitbreiding naar vier sporen nodig. Tot die aanbeveling komt Railforum, een denktank van overheid en bedrijfsleven voor stimulering van het railvervoer, in het rapport De Rail in de volgende Eeuw. Om meer ruimte op het overbelaste spoornet te krijgen adviseert het forum op de langere termijn ook landelijk aparte infrastructuren voor goederen- en personenvervoer. Stoptreinen zitten op dit moment sneltreinen vaak in de weg, waardoor het lange afstandsverkeer per trein vaak vertragingen oploopt. Volgens het Railforum biedt de bestaande infrastructuur voldoende mogelijkheden voor een opsplitsing in een snel en langzaam net. (ANP)