Voorstel voor een kordon van tollen rond Amsterdam

Rond Amsterdam moet een kordon van tolpunten worden aangelegd. Met de opbrengsten daarvan kan een tweede Coentunnel worden gebouwd en kan de Westrandweg worden aangelegd.

Dit is de uitkomst van het onderzoek dat een werkgroep van de provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan Amsterdam, de directie Noord-Holland van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, de Kamer van Koophandel, ABN Amro en ING Bank heeft ingesteld. Deze maand zullen de Provinciale Staten en de gemeenteraden het plan bespreken. Daarna wordt het aangeboden aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). De werkgroep vindt de plannen van Netelenbos met het rekeningrijden te beperkt, omdat de opbrengst niet in infrastructuur wordt geïnvesteerd.

De uitbreiding van de Coentunnel en de Westrandweg van Schiphol naar de Amsterdamse haven kost circa 1,6 miljard gulden. Het rijk ziet geen kans deze vóór 2010 aan te leggen. De regio vindt de twee projecten echter zo belangrijk dat naar publiek-private financiering wordt gezocht.

Volgens de werkgroep is het enkel heffen van tol op het nieuwe traject Westrandweg-Coentunnel niet haalbaar, omdat automobilisten dan alternatieve routes zullen zoeken. Het leggen van een kordon met negentien tolpunten rond `Groot-Amsterdam' levert het meeste op. Automobilisten zouden bij een passage vijf gulden moeten betalen. Afhankelijk van het aantal dagen dat tol wordt geheven en of het zowel in de ochtendspits als de avondspits zal gebeuren, levert dat tussen de 78 miljoen en 258 miljoen gulden per jaar op. De werkgroep oppert ook alleen tol te heffen in de tunnels. Dat levert circa 200 miljoen per jaar op. Een exploitatiemaatschappij met particuliere partijen zou verantwoordelijk moeten worden voor de uitvoering.

De grondwaardestijging die met de aanleg van een tweede Coentunnel gepaard zal gaan, moet Amsterdam inbrengen bij de financiering, aldus de werkgroep.

Eerder deze week verklaarde de Amsterdamse VVD-wethouder Groen (Financiën) dat de opbrengst van de verkoop van stroomproducent Una (voor Amsterdam minstens 605 miljoen gulden) in de infrastructuur geïnvesteerd moet worden. Hij noemde de Coentunnel, de Westrandweg en een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Maar GroenLinks-wethouder F.Köhler (Verkeer) vindt het nog te vroeg om over de verdeling van de Una-gelden te spreken.