Protest artsen in Dijkzigt

Zeven medisch specialisten uit het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis willen met een kort geding voorkomen dat hun beroepsorganisaties hun handtekening zetten onder een salarisregeling die per 1 juni zou ingaan. Een meerderheid van de leden van de beroepsorganisaties stemt daarentegen met de nieuwe regeling in.

De Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD) en de Orde van medisch specialisten (OMS) spraken eind april met de academische ziekenhuizen af dat per 1 juni de particuliere praktijken van de specialisten in die ziekenhuizen zouden worden gesloten.

Deze praktijken, die specialisten hebben naast hun ambtelijke aanstelling, dienen om hun inkomen te laten concurreren met dat van vrijgevestigde specialisten. Zij leiden echter tot grote inkomensongelijkheid tussen de academische specialisten onderling. Het akkoord over sluiting voorziet in een compenserende salarisregeling.

De zeven protesterende hoogleraar-specialisten uit het Dijkzigtziekenhuis menen dat zij er door de nieuwe regeling te veel op achteruitgaan. Hoogleraar H.A. Verbrugh schrijft in het vakblad Medisch Contact dat het uurloon van de academisch specialist zal uitkomen op een bedrag tussen de 55 en 155 gulden, terwijl dat van vrijgevestigde specialisten in andere ziekenhuizen volgens hem boven de 200 gulden ligt.

Directeur A.W. van Bolderen van de LAD, tevens onderhandelaar, vindt dat het akkoord voorziet in ,,een goede rechtspositie voor alle academisch medisch specialisten''. Volgens Van Bolderen ligt het `netto-uurloon' van vrijgevestigde specialisten rond de 96 gulden, en komt dat van de academische specialist onder de nieuwe regeling uit op 94 gulden.

LAD en OMS legden het akkoord afgelopen maand voor aan hun 1.547 leden, van wie 1.074 hun mening gaven; 65 procent stemde voor. Het kort geding dient op 15 juni.