PRESTATIES

Een greep uit de prestaties die het Europees Parlement op zijn naam heeft staan:

Beperking geluidshinder van motorfietsen

Grotere controle op prijzen van geneesmiddelen

Verbod op invoer van zeehondenbont

Verplichte milieu-effectrapportage

Verbod schadelijke hormoonpreparaten bij de vleesproductie

Duidelijke etikettering voedselproducten

Verscherping fraudebestrijding binnen de Europese Unie

Verbetering van de controle op fusies van bedrijven

Verbod op gevaarlijke accu's en batterijen

Betere bescherming spaargelden in het buitenland