Nuts Ohra: rampzalige fusie

Bijna had Nuts Ohra Beheer nooit bestaan. De houdster van de verzekeraars Nuts (Den Haag) en Ohra (Arnhem) kwam in 1995 tot stand, nadat de directie van `reus' Nuts op grond van boekenonderzoek besloot van fusie met `muis' Ohra af te zien.

Toen de toezichthoudende Ziekenfondsraad vermoedens van malversaties bij Nuts uitte, werden drie van de vier Nuts-directeuren de laan uitgestuurd en dreven de commissarissen de krachtenbundeling alsnog door. Van de beschuldigingen bleef naderhand overigens weinig over; de Nuts-top had zich vooral te `ondernemend' opgesteld door zorgactiviteiten te ontwikkelen die de toenmalige Ziekenfondswet formeel niet toestond.

Vooral verzekeringstussenpersonen volgden de fusie met argusogen. `Direct writer' Ohra, dat zijn polissen rechtstreeks aan verzekerden slijt, zou misbruik kunnen maken van de gegevens van Nuts dat juist vooral via het intermediair werkt.

De fusie bleek onder een slecht gesternte geboren. Managers bij Nuts vertrokken in hoog tempo, de automatisering verliep er problematisch en honderden miljoenen aan reserves verdwenen als sneeuw voor de zon. Binnen de gefuseerde onderneming ontstonden bovendien voortdurend conflicten met voorzitter drs. B.J.J.M. Huesmann, afkomstig van Ohra, die de onderneming volgens managers en ondernemingsraad `per dictaat' zou leiden. Huesmann maakte in maart zijn vertrek, nadat bleek dat onderhandelingen met Delta Lloyd waren stukgelopen op zijn persoon.

Inmiddels heeft de Ziekenfondsraad opnieuw moeten ingrijpen bij Nuts Ohra omdat het bedrijf vorig jaar tientallen miljoenen guldens verlies heeft geleden. Bij Nuts Ohra werken 2.500 mensen. De onderneming behaalt zo'n 3 miljard gulden omzet in de Benelux en het Caribisch gebied.