NAVO-acties

Hoewel de oprechtheid van de Russische dissident Medvedev (25 mei) niet in twijfel mag worden getrokken, heb ik het gevoel dat hij één ding uit het oog verliest: het feit dat de Russen eeuwenlang zijn onderdrukt, eerst door de tsaren en daarna driekwart eeuw door het communistische regime. Zij hebben afgeleerd om te protesteren en pas nu na een periode van gewenning blijken zij vertrouwd geraakt te zijn met deze nieuwe en voor hen ongekende vrijheid.

Dat de aanleiding daartoe de NAVO is ligt eigenlijk niet voor de hand, omdat deze organisatie gedurende de Koude Oorlog er in sterke mate toe heeft bijgedragen dat het verfoeide regime is verdwenen en de vrijheid, ook om te protesteren, is gewonnen.