Naar olie boren in Tsjaad 2

Wie zijn die kwaadwillende `ze'? Het lijkt erop dat dit plaatselijke Tsjadische ontwikkelingsorganisaties zijn. Deze ngo's zouden de bevolking arm houden. Zij rijden rond in terreinwagens, armoede is hun probleem niet. Hoe treurig zou dit zijn als het werkelijk waar is. Wat zou dan wel de reden voor die plaatselijke ngo's zijn om de bevolking rijkdom te misgunnen?

Het artikel ademt een navrante zuurgraad. Het suggereert dat plaatselijke ontwikkelingsorganisaties en Europese milieugroepen mogelijke oliewinning tegenwerken. Hiermee zouden ze de bevolking economische ontwikkelingskansen onthouden. Jaarinkomsten van 100 miljoen dollar. Dat is evenveel als het hele overheidsbudget van Tsjaad (zonder buitenlandse hulp). Helaas gaat een hardnekkig gerucht dat het oliecontract met de Tsjadische staat een clausule bevat waardoor Tsjaad helemaal niets meer zou verdienen als de wereldolieprijs onder een bepaald minimum daalt. Tsjaad zou in dat geval zelfs op de oliewinning moeten toeleggen.

Als senior medewerker van ICCO, was ik in 1996, '97 en '98 in Tsjaad. De tien ngo's die ICCO daar steunt, herhaalden tijdens die bezoeken hun reserves tegen het oliepijplijnproject. Zij zetten bijvoorbeeld hun vraagtekens bij de maatschappelijke gedragscodes van de oliebedrijven. Zo heeft Esso beloofd de dorpen in de regio nabij de oliepijplijnroute regelmatig voor te lichten. Maar sinds 1997 blijken de meeste dorpen in Zuid-Tsjaad nog nooit door een Esso-delegatie te zijn bezocht. De dorpen die wel een dergelijke delegatie ontvingen, kregen Esso-medewerkers begeleid door gewapende overheidsgendarmes of regeringssoldaten tegenover zich.

Het lijkt wel alsof de auteur ngo's in Tsjaad wil afschilderen als organisaties die hun hart niet bij hun eigen bevolking hebben. Tien ngo's zoals ik ze vanuit ICCO ken, bereiken jaarlijks met 1 miljoen gulden ruim 23.000 mensen. Dit betreft onderwijs, gezondheidszorg, drinkwatervoorzieningen en plattelandsontwikkeling. De Tsjadische staat betaalt hier niet of nauwelijks aan mee. Ik durf te stellen dat dit geld, zonder corruptie, direct aan deze basisvoorzieningen wordt besteed. De vrees van deze ngo's om door de oliebedrijven gemanipuleerd te worden, maakt dat zij terughoudend zijn in de samenwerking met de Tsjadische overheid in dit verband.