Kippencrisis in België breidt zich uit naar varkens

De kippencrisis heeft zich in België uitgebreid naar varkens, nu gebleken is dat ook deze dieren met dioxinen besmet veevoer hebben gegeten.

Op ongeveer vijfhonderd van de in totaal 13.000 bedrijven zou het besmette voer zijn gebruikt. De verdachte bedrijven zijn geblokkeerd en het vlees dat afkomstig is van deze bedrijven moet uit de handel genomen worden. Vandaag is een algeheel slachtverbod voor varkens van kracht. Het slachtverbod voor kippen is gedeeltelijk opgeheven. Kippen die niet afkomstig zijn van de 416 bedrijven die besmet voer hebben gebruikt, mogen weer worden geslacht.

In het besmette veevoeder zaten niet alleen dioxinen maar ook hoge concentraties PCB's. Dat zegt de chemicus P. Sandra van de Gentse universiteit, die het voer heeft onderzocht. PCB's zijn synthetische oliën die vroeger werden gebruikt als koelvloeistof, maar die nu verboden zijn omdat ze giftig zijn. Ook is gebleken dat tienduizenden kuikens die met PCB's en dioxinen waren besmet weer in de voedselketen terecht zijn gekomen, omdat ze na vernietiging werden verwerkt tot veevoer. Dat blijkt uit het rapport van de Vlaamse veearts A. Destickere, die in maart werd ingeschakeld nadat de eerste problemen door de dioxinenbesmetting waren gesignaleerd.

De tweekoppige directie van vetsmelterij Verkest, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dioxinenvergiftiging van veevoer, is aangehouden. Vader en zoon Verkest hebben gisteren bekend dat ze in de vetten hergebruikt vet als frituurolie verwerkten. Op de rekeningen van het bedrijf stond dat ze zuiver dierlijke vetten verkochten. Het tweetal wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte en bedrog inzake koopwaar. Of zij ook verantwoordelijk zijn voor de dioxinebesmetting is nog altijd niet duidelijk. Politie en justitie onderzochten dinsdag het bedrijf op zoek naar sporen van de vergiftiging, die afkomstig kan zijn van de machines waarmee het vet wordt verwarmd of van de toeleveranciers van de vetten.

Belgische winkeliers waren gisteren in volslagen verwarring over de vraag welke afgeleide producten ze uit de rekken moeten halen. Het gaat om ongeveer 1.500 producten, maar er was gisteren nog geen gedetailleerde lijst. Ook shampoo kan eieren bevatten. De winkeliers weten ook niet hoe ze de klant kunnen aantonen dat hun producten dioxinevrij zijn.

De afgetreden ministers Pinxten en Colla houden hun onschuld vol. ,,De hele crisis had ik niet anders kunnen aanpakken'', zei Pinxten gisteren op een speciaal belegde persconferentie.