`Ik laat me niet wegschoppen'

Het volleybal in Nederland wordt geleid door twee instanties, de 52-jarige NeVoBo en de jonge topsporttak TVN. De voorzitters van beide organisaties hebben al een half jaar geen woord met elkaar gewisseld. ,,Ik heb hem een leugenaar genoemd, ja.''

Herman van Zwieten, de voorzitter van de Nederlandse Volleybond (NeVoBo), vindt dat Paul Schaling, voorzitter van Top Volleybal Nederland (TVN), moet opstappen. Hij spreekt over een onhoudbare situatie met zijn collega. ,,Bij onze laatste ontmoeting op 1 december heeft Schaling mij de huid vol gescholden. Daar lusten de honden geen brood van'', zegt Van Zwieten. Schaling: ,,Ik heb Van Zwieten toen in een bepaalde kwestie een leugenaar genoemd, ja. En dat was hij ook. Dat weet hij.''

Van Zwieten, burgemeester van Woerden, is sinds 1993 voorzitter van de NeVoBo. Schaling, bemiddeld zakenman uit Arnhem, heeft dezelfde functie bij TVN sinds de oprichting in 1995. TVN werd in het leven geroepen om zonder risico voor de leden van de NeVoBo de zaken van het topvolleybal te regelen. Als afgevaardigde van de NeVoBo werd Van Zwieten benoemd in het bestuur van TVN. Daar is hij echter al twee jaar niet meer welkom. ,,We willen een andere vertegenwoordiger'', zegt Schaling. ,,Wat we tegen Van Zwieten hebben? Laat hij dat zelf maar uitleggen.'' Van Zwieten: ,,Ik weet het niet, echt niet. Ik denk dat TVN meer financiële steun van de NeVoBo had verwacht.''

TVN heeft op het eerste gezicht de afgelopen jaren goed werk verricht. Volgens Van Zwieten vallen de resultaten flink tegen. ,,Toen TVN begon was het negatief saldo 700.000 gulden en dat is nog steeds zo. Er zijn sindsdien wat contracten vernieuwd, de onderhandelingen met de huidige hoofdsponsor liepen al en de enige nieuwe sponsor, een bedrijf uit Woerden, is er door mij gekomen.''

Schaling zegt even sprakeloos te zijn door de opmerkingen van Van Zwieten. ,,Ik weet niet waar hij het over heeft. Die sponsor is door Jos Smulders (directeur TVN, red.) binnengebracht. Er was in 1995 helemaal niks, alleen maar uitgaven en geen sponsors. Een failliete zaak. We hebben allemaal nieuwe contracten afgesloten. Van kledingsponsor Mizuno kregen we bijvoorbeeld geen gulden cash. Daar ben ik drie keer voor naar Japan geweest en nu krijgen we afgezien van de spullen ook nog 400.000 gulden per jaar.''

Schaling beweert niet dat TVN momenteel financieel helemaal gezond is. ,,We hebben steeds gezegd dat alle schulden na de Olympische Spelen van Sydney afgelost zullen zijn en daar houden we ons aan. We hadden makkelijk in een keer schoon schip kunnen maken. Maar dan hadden we de spelers niet kunnen uitbetalen. En om hen gaat het toch vooral.''

De TVN-voorzitter weet waarom Van Zwieten de aanval op hem en de stichting heeft geopend. ,,De NeVoBo is weer gezond en wil het heft weer in handen hebben. Daar ligt de kern, denk ik.'' Van Zwieten: ,,Ik sta nog steeds achter de constructie met TVN.''

Van Zwieten uitte afgelopen zaterdag bij de bondsvergadering openlijk harde kritiek op de niet aanwezige Schaling. Hij beweerde onder meer dat de TVN-voorzitter vaak toezeggingen doet die hij niet nakomt. Zo zegde Schaling tijdens een bondsraad de volleybalbond 100.000 gulden toe voor de ledenwerving. De uitleg van Schaling: ,,Het was nooit de bedoeling dat we dat geld zo maar zouden overmaken. Waarom zouden we? Er is met behulp van betaalde deskundigen een plan gemaakt hoe er aan nieuwe leden kan worden gekomen. Maar daar heeft de NeVoBo niets mee gedaan.'' Van Zwieten: ,,Frits Suèr (bestuurslid TVN, red.) heeft een keer vanuit Zuid-Afrika een A4-tje geschreven hoe het volgens hem moest gaan. Verder heb ik nooit een plan gezien.'' De reactie van Schaling: ,,Dat is toch niet te geloven!''

Aangezien beide directies onderling geen problemen hebben, werken NeVoBo en TVN waar nodig samen. De slechte verstandhouding met Schaling is volgens Van Zwieten met name een slechte zaak met het oog op de internationale betrekkingen. Hij stelt dat de TVN-voorzitter op dat gebied soms ,,onhandig'' te werk gaat. ,,En dan moeten wij het weer rechtbreien'', aldus Van Zwieten, een van de vice-voorzitters van de internationale volleybalfederatie FIVB. Schaling: ,,Ik heb internationaal geen enkele functie. Die wil ik ook niet. Wat kan ik dan verzieken? Ik heb één keer een opmerking gemaakt toen wij als Europees kampioen niet automatisch werden geplaatst voor het volgende EK. Dat lag gevoelig. Soms moet je jezelf laten gelden. Van Zwieten neemt nooit een standpunt in.''

Schaling vindt alle commotie onterecht. ,,Volgens mij gaat er bij TVN niets fout. Vraag het onze directie, vraag het de coaches en de spelers. Iedereen is nog nooit zo tevreden geweest. En ik werk niet anders dan in de voorgaande vier jaar. Het is mijn taak om het bedrijf TVN goed te laten functioneren, niet om goede vriendjes met Van Zwieten te worden.'' Toch nodigde hij onlangs tijdens een bijeenkomst met andere vertegenwoordigers van de NeVoBo Van Zwieten uit voor een verzoenend gesprek. Van Zwieten zegt echter van niets te weten. Schaling: ,,Ik heb toen zelfs nog gezegd dat ik het restaurant wel zou betalen. Ik was er met hem ook wel uitgekomen.''

De vraag resteert of Schaling en Van Zwieten nog samen aan tafel te krijgen zijn. Schaling voelt zich beledigd door de uitlatingen van zijn collega-voorzitter. ,,Ik heb er mijn buik van vol'', zegt hij. ,,Maar ik laat me niet zo maar wegschoppen. Van Zwieten heeft niet over mijn positie te beslissen. Net zoals wij niets over hem te zeggen hebben.'' Van Zwieten zegt op zijn beurt gekrenkt te zijn door de beledigende taal van Schaling tijdens hun laatste ontmoeting van begin december.

Schaling beloofde vorige week te zullen aftreden als hij een geschikte opvolger heeft gevonden. Hij beloofde ook TVN schuldenvrij te zullen achterlaten. Vandaar dat Van Zwieten verwacht dat Schaling geen haast zal maken met zijn vertrek. ,,Dit helpt natuurlijk niet om een opvolger te vinden'', verwijst Schaling naar het huidige conflict. ,,Want welk normaal mens zal deze functie nog ambiëren? Niemand wil zich zo maar even laten beschadigen.''