Euro duikt verder na uitblijven steun ECB

De koers van de euro, is vanmorgen verder verzwakt tot de recorddiepte van 1,0303 dollar per euro nadat ECB-president Duisenberg enkel milde verbale steun aan de euro gaf, en vrees voor een hogere Amerikaanse rente de dollar gisteravond opstuwde.

De gulden, onderdeel van de euro, bereikte vanmorgen zijn zwakste koers tegenover de Amerikaanse dollar sinds 1989, op 2,1381 gulden per dollar. Duisenberg hield zich gisteren, na de tweewekelijkse vergadering van de raad van bestuur van de ECB, op de vlakte over de koersval van de euro.

Hij herhaalde dat de lage euro-koers een weerspiegeling is van het verschil in economische groei tussen de Verenigde Staten en de economie van de euro-landen, en voegde er aan toe te verwachten dat dit verschil in de loop van dit jaar afneemt. Hoewel de raad van bestuur van de ECB in het eerste kwartaal van dit jaar nog weinig verbetering van de economische situatie constateert, verwachten de centrale bankiers dat het tempo van economische groei zal versnellen. ,,De euro heeft het potentieel voor een hogere externe waarde,'' aldus Duisenberg, die aantekende dat de effectieve koers van de munt - gewogen tegen de munten van de belangrijkste handelspartners - nu op het niveau zit van de zomer van 1997 en de lente van 1998.

Duisenberg wilde nauwelijks ingaan op concrete vragen over de euro. Hij zei dat er in de ECB-raad wel was gesproken over de mogelijkheid van steunaankopen op de valutamarkt, maar ging niet in op de inhoud van die gesprekken. ,,Ik geef commentaar op valuta- marktinterventies als er reden is om dat te doen, en dat is niet vandaag. Het belang van korte-termijnbewegingen van de euro op de financiële markten moet niet worden overdreven.'' Hij wees op de interne prijsstabiliteit in het eurogebied, en zei te verwachten dat, ook als de hogere energieprijzen de inflatie op zullen stuwen, het inflatiecijfer in het eurogebied de eerstevolgende anderhalf jaar ruim binnen de marges blijft van prijsstabiliteit, die door de ECB wordt gedefinieerd als een inflatie van tussen de 0 en 2 procent.

Over het besluit van de ministers van Financiën vorige week om Italië een hoger begrotingstekort van 2,4 procent toe te staan dit jaar, in plaats van de afgesproken 2 procent zei Duisenberg dat ,,als dit een trend wordt, het verontrustend zou zijn''. Vorige week lieten ook andere nationale centrale bankiers zich in die woorden uit.

De ECB hield zijn rentetarieven onveranderd. De basis-herfinancieringsrente, het belangrijkste tarief van de ECB, bleef op 2,5 procent. Op de valutamarkt werden Duisenbergs woorden opgevat als een gemiste kans om de euro omhoog te praten.

De Duitse minister van Financiën Eichel zei vanmorgen het geen goed idee te vinden als de Europese regeringsleiders op de Europese Top in Keulen, die vandaag is begonnen, zich zouden uitspreken over de euro-koers. ,,Alleen wie daar gekwalificeerd voor is, zou er over moeten praten. Wie er over kan praten is Duisenberg''.

Ook externe factoren speelden een rol bij de verzwakking van de euro. Sterke cijfers uit de VS zorgden voor de verwachting dat de rente daar omhoog zal gaan. Dat steunde de koers van de dollar.