De Wilde Gewesten

Op 7 juni kiest Indonesië een parlement. Een dagelijkse kroniek van het electorale eindspel. Vandaag: het is wel rustig in Jakarta, maar in de buitengewesten is het niet pluis.

De autoriteiten in Jakarta halen opgelucht adem. De campagne voor de parlementsverkiezingen in de Indonesische hoofdstad blijkt uitgelopen op een twee weken durend straatfeest. Tevoren hadden militairen en politiemensen gewaarschuwd voor mogelijke ontwrichting van de openbare orde. Tienduizenden burgers werden geronseld om te fungeren als ordedienst, kortweg Kamra. Maar in Jakarta is de campagne afgezien van kleine incidenten, voornamelijk tegen de regeringspartij Golkar, geweldloos verlopen. Als stoeten aanhangers van verschillende partijen elkaars pad kruisen, wordt er vriendelijk over en weer gezwaaid.

Anders is de situatie in Indonesiës Wilde Gewesten: Oost-Timor, Irian Jaya, Ambon maar vooral in Aceh. In Oost-Timor, waar de bevolking zich begin augustus in een referendum mag uitspreken over een mogelijke afscheiding van Indonesië, vallen dagelijks doden bij schermutselingen tussen voorstanders van onafhankelijkheid en door het Indonesische leger gesteunde milities die daartegen zijn. In Irian Jaya is de grensstreek met Papoea Nieuw Guinea onlangs weer bestempeld tot militair operatiegebied, een soort uitzonderingstoestand, nadat volgens het leger rebellen actief zijn geworden. In werkelijkheid lijkt een meerderheid van de Papoea's voorstander van een verkiezingsboycot.

Ook in Ambon, waar dit voorjaar honderden doden vielen bij gevechten tussen christenen en moslims, is het niet pluis. Zo raakten gisteren christenen en moslims weer slaags toen aanhangers van de islamitische Verenigde Ontwikkelingspartij (PPP) campagne wilden voeren in een door christenen bewoonde wijk.

Het meest gewelddadig lijken de ontwikkelingen in Aceh, in Noord-Sumatra, waar vorige maand 49 burgers werden gedood door het leger. Sindsdien voeren rebellen van de Beweging voor een Vrij Aceh (GAM) aanvallen uit op militairen. Gisteren zei de chef staf en minister van Defensie generaal Wiranto dat daarbij 59 soldaten om het leven zijn gekomen. Duizenden mensen zijn in de omgeving van de industriestad Lhokseumawe op de vlucht geslagen. Inwoners noemen die plaats nu ,,een spookstad''.

Wiranto zei gisteren dat de mogelijkheid bestaat dat de verkiezingen in de betrokken districten met maximaal 30 dagen worden uitgesteld. Eerder al hadden de minister van Binnenlandse Zaken, Syarwan Hamid, en de voorzitter van de Commissie voor de Nationale Verkiezingen, Rudini, aangekondigd dat uitstel van verkiezingen in `problematische districten' tot de mogelijkheden behoort. Komende zondag, een dag voor de verkiezingen, zo zei Rudini gisteren, zal bekend worden of het tot gedeeltelijk uitstel komt. De consequentie van uitstel is dat ook de officiële einduitslag grote vertraging zal oplopen. Gevreesd wordt dat dit alleen groeperingen in de kaart zal spelen die uit zijn op stembusfraude.

    • Frank Vermeulen