Correctie & aanvulling

Ambtenaren

Onder Ambtenaren in de rubriek Correcties & Aanvullingen (zaterdag 29 mei, p. 2) staat dat de fout die werd gemaakt bij de onderhandelingen over de politie-CAO, veroorzaakt werd ,,door de werkgeversonderhandelaars, met name door de burgemeester van Tilburg, J. Stekelenburg''. Noch de gang van zaken, noch het onderzoek dat daarnaar werd ingesteld geeft aanleiding voor die conclusie.