Corporaties samen op kapitaalmarkt

Veertien Nederlandse woningcorporaties hebben via een gezamenlijke financieringsinstelling DuHAF een programma opgezet om via verhandelbare waardepapieren samen 1 miljard euro (2,2 miljard gulden) te lenen op de internationale kapitaalmarkt. Verwachting is dat steeds meer corporaties hun krachten zo gaan bundelen. Reden is dat institutionele beleggers na de komst van de euro steeds internationaler beleggen, waardoor het aanbod van onderhandse leningen (de traditionele financieringsbron van corporaties) kleiner wordt. (Redactie Economie)