CAO rond voor personeel ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden hebben afgelopen nacht een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe CAO voor het ziekenhuispersoneel.

De 155.000 werknemers krijgen een loonsverhoging van in totaal 5 procent; 3 procent per 1 juni 1999 en 2 procent per 1 juni 2000.

De eindejaarsuitkering voor de werknemers wordt in december dit jaar met 0,25 procent verhoogd naar 1 procent. Daarnaast krijgen de werknemers in januari 2001 een eenmalige uitkering van eveneens 1 procent.

Het is de eerste keer dat het personeel van de ziekenhuizen een aparte CAO krijgt. Tot dit jaar voerde de Nederlandse Zorgfederatie (NZf) de CAO-onderhandelingen voor de gehele zorgsector (370.000 werknemers).

De ziekenhuizen stapten vorig jaar echter uit de NZf, omdat ze meenden met een aparte CAO meer voordeel te kunnen behalen.

De nieuwe ziekenhuis-CAO heeft een looptijd van 23 maanden en geldt vanaf 1 april 1999. Naast de loonmaatregelen bevat de CAO afspraken over werkdruk, ziekteverzuim en arbeidstijden. Hierbij wordt meer dan voorheen overgelaten aan de werkgevers en ondernemingsraden van de afzonderlijke ziekenhuizen.

In de onderhandelingen hebben de werkgevers onder meer het dictaat van de 36-urige werkweek ter discussie gesteld. Dit zou te veel problemen geven in de personele bezetting. Volgens de nieuwe CAO krijgen werknemers weer de mogelijkheid om 40 in plaats van 36 uur te werken, maar zij kunnen hier niet toe worden verplicht. De extra uren die ze werken kunnen ze opsparen voor verlof.

Een werkgeversvoorstel voor de invoering van twee onbetaalde wachtdagen bij ziekmelding heeft het niet gehaald. ,,Maar het ging ons er net name om dat de verantwoordelijkheid bij werkgevers én werknemers zou worden gelegd'', aldus een woordvoerder van de NVZ. Volgens hem is dat bereikt.

De CAO voor de ziekenhuizen is richtinggevend voor die van de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen.

De onderhandelingen daarvoor verkeren nog in het eerste stadium of zullen de komende weken beginnen.