Bureaucratie

De redacteuren Van Hooft en Grotenhuis beschrijven de `ouderwetse bureaucratie' na een fout van de Belastingdienst bij het opleggen van een voorlopige aanslag (NRC Handelsblad, 15 mei). Mijn moeder (80 jaar) maakte de overtreffende trap van het beschreven voorval mee. Door een typefout van de Belastingdienst werd haar een voorlopige aanslag opgelegd, waardoor zij tienduizend gulden teveel terug kreeg. Na terstond te hebben gebeld zond de Belastingdienst een gecorrigeerde voorlopige aanslag.

Een half jaar later werd bij het opleggen van de definitieve aanslag precies dezelfde fout gemaakt. Mijn moeder kreeg wederom tienduizend gulden teruggestort door een fout van de Belastingdienst. Na de Belastingdienst ten tweede male op haar fout te hebben gewezen, bleek een en ander niet anders te kunnen worden hersteld dan door het opleggen van een `navorderingsaanslag' van tienduizend gulden plus een boete van tienduizend gulden `wegens navordering'. Die boete werd overigens direct kwijtgescholden.

Uw redacteuren schrijven dat de inspecteur bij het opleggen van een nieuwe aanslag geen rente mag berekenen als herstel nodig is door een fout van de fiscus. De belastinginspecteur in Alkmaar denkt daar heel anders over: hij legde in dit geval wel heffingsrente op. Het twee keer wijzen van de Belastingdienst op dezelfde eigen fout werd zodoende `beloond' met het opleggen van een boete van tienduizend gulden en heffingsrente.

En dan te bedenken dat de fout in de definitieve aanslag waarschijnlijk nooit meer zou zijn opgemerkt door de Belastingdienst zelf.