7 Chiel Koning (CD)

De Centrum Democraten bestaan niet meer, maar onder dezelfde afkorting CD heet de partij nu Conservatieve Democraten. De nummer twee van de CD-lijst is oud-Kamerlid Janmaat. De lijsttrekker voor de Euroverkiezingen is M. Koning (81), oud-penningmeester van de Centrum Democraten en voormalig gemeenteraadslid te Dordrecht. Koning stond bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen op de vijfde plaats van de CD-lijst.

Als raadslid is Koning enkele malen in opspraak geweest. In 1995 hield hij een toespraak in de gemeenteraad waarvan hij de tekst gaf aan een journalist van het regionale dagblad De Dordtenaar, die de tekst in de publiciteit bracht. De rechter veroordeelde hem twee jaar later tot een geldboete van tweeduizend gulden en een voorwaardelijke celstraf van twee weken wegens het verspreiden van racistische propaganda. Eind 1997 werd Koning vrijgesproken van de beschuldiging dat hij onder scholieren folders had verspreid die aanzetten tot haat en discriminatie. Foto Egbert Zwier