10 Erik Meijer (SP)

Het lijkt erop dat Erik Meijer (54) eindelijk zijn partij heeft gevonden. Op de niet stemgerechtigde leeftijd van 15 jaar meldde hij zich al aan bij de PvdA. Vanaf zijn achttiende koos hij met de PSP een meer linkse koers. Hij bleef de partij tot aan de opheffing trouw. Ook in GroenLinks vervulde hij enige functies alvorens uit onvrede zich te wenden tot de SP.

Meijer is op 5 december 1944 geboren in Amsterdam. Op zijn veertiende las hij werken van Marx, Engels en Lenin. Zijn lidmaatschap bij de PvdA wist hij te bewerkstelligen door een valse leeftijd op te geven. Van 1961 tot 1969 was hij lid van de Socialistische Jeugd, een aantal jaren ook bestuurslid. Verder was hij hoofdredacteur van het SJ-blad Voorwaarts. Hij verliet de PvdA al weer vroeg, mede omdat hij zich niet kon vinden in de standpunten van de partij inzake de kwestie Algerije. Ook achtte hij de Berlijnse Muur noodzakelijk om Oost-Duitsland te beschermen tegen het kapitalisme, zo blijkt uit een vraaggesprek in PSP-blad De Bevrijding uit 1991. Anders dan zijn omgeving verwachtte, koos hij in 1963 niet voor de CPN maar voor de PSP. Van 1962 tot 1971 studeerde hij sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn maatschappelijke carrière werkte hij verder als aardrijkskundeleraar (1962-1975) en tussen 1980 en 1992 als ambtenaar in Rotterdam.

Vanaf 1968 tot aan de opheffing in 1991 vervulde Meijer verscheidene landelijke functies binnen de PSP. Hij trad toe tot het bestuur en werd vice-voorzitter. In de tussenliggende jaren was hij eveneens lid van de gemeenteraad in Amsterdam (1974-1978) en Statenlid voor de gedeelde lijst PSP/CPN/PPR en aansluitend GroenLinks in Zuid-Holland (1982-1995).

Vanaf 1992, nadat de PSP was opgegaan in GroenLinks, was hij onder meer landelijk vice-voorzitter van die partij. Hij brak met de partij omdat hij vond dat deze zich te gematigd opstelde en hij er te weinig PSP in terug zag.

Sinds 1996 is Meijer lid van de Socialistische Partij. Al in de loop van 1996 werd hij duo-raadslid van de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. Sinds 1998 is hij fractievoorzitter voor de SP in die deelgemeente.