PvdA wacht met oordeel over Borst

De PvdA laat nog altijd in het midden of minister Borst (Volksgezondheid) wegens haar rol bij de afwikkeling van de Bijlmerramp moet aftreden. De partij laat haar eindoordeel afhangen van het weerwoord van Borst, dat vanmiddag werd verwacht.

Borst zelf heeft aangekondigd dat ze zal opstappen als de Tweede Kamer bij het debat met het kabinet de harde conclusie van de parlementaire enquêtecommissie overneemt dat mede door haar nalatigheid het aantal mensen met gezondheidsklachten in de Bijlmermeer de laatste jaren is toegenomen.

Van de houding van de PvdA hangt af of er al dan niet een meerderheid in de Kamer is te vinden voor die conclusie.

Vanmorgen is het kabinet begonnen met het beantwoorden van een lange reeks kritische vragen van de Tweede Kamer over het eindrapport van de commissie. Zowel minister Peper (Binnenlandse Zaken) als minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gaf toe dat de overheid op sommige punten tekort is geschoten bij de afwikkeling van de ramp.

Peper stelde dat het, achteraf bezien, beter was om in de toekomst één minister aan te wijzen, die ook na de eerste fase van de afwikkeling van de ramp de regie in handen zou moeten houden. ,,De minister van Binnenlandse Zaken biedt zich hiervoor aan'', aldus Peper.

Netelenbos erkende op haar beurt dat beter zou zijn geweest als de autoriteiten op Schiphol informatie over de aanwezigheid van verarmd uranium in de wrakstukken van het El Al-toestel ook meteen door hadden gegeven aan de hulpverleners op de plek van de ramp.

Ze ontkende echter dat het nalaten hiervan een gevaar voor de gezondheid van de mensen op de plaats van de ramp met zich mee had gebracht. Dat risico was verwaarloosbaar, zei ze.

CDA, GroenLinks en regeringspartij PvdA uitten ook kritiek op oud-minister van Verkeer en Waterstaat Jorritsma. Ze verlangden opheldering over de beschuldiging dat zij de Kamer bij herhaling onvolledig of onjuist had voorgelicht over de vrachtdocumentatie.