Prijzen industrie omhoog

De prijzen voor industriële producten zijn in maart gemiddeld met een vol procent gestegen ten opzichte van februari, zo bericht het CBS. Daarmee zijn de industriële producten voor het eerst sinds augustus 1997 duurder worden. In de sector aardolie-industrie namen de prijzen fors toe met 17,5 procent; in de overige branches bleven de stijgingen beperkt tot enkele tienden van procenten. De exportprijzen gingen omhoog met 1,3 procent.