`Opzet onderzoek Bijlmer niet juist'

Een uitgebreid lichamelijk onderzoek voor alle slachtoffers van de Bijlmerramp zoals nu wordt voorbereid, is niet zinvol. Zo'n onderzoek stelt de patiënt bijna nooit gerust, terwijl over een eventuele vervolgbehandeling niets is geregeld.

Het is beter om het bestaande en vaak al uitgebreide dossier gedetailleerd met de patiënt te bespreken, uit te leggen wat er al is onderzocht, om vervolgens te beslissen of meer onderzoek nodig is. Daarna kan een patiënt eventueel drie weken worden opgenomen en een rehabilitatieprogramma volgen, gericht op behandelen van posttraumatische stress, depressie en het wegnemen van wantrouwen.

Met dat idee is psychiater prof.dr. B. Gersons, verbonden aan het Academisch Medisch centrum (AMC) in Amsterdam, teruggekomen van een conferentie van militaire psychiaters over de Golfveteranen met gezondheidsklachten. Gersons was vanaf de dag dat de El-Al-Boeing in de Bijlmer neerstortte betrokken bij de begeleiding van slachtoffers en hulpverleners. Het verrichten van een algemeen lichamelijk onderzoek is gewenst door de enquêtecommissie, geweigerd door het AMC en toegezegd door minister Borst. De uitvoering is vertraagd.

Vorige week sprak Gersons in de Amerikaanse stad Bethesda militaire psychiaters toe over de gezondheidsklachten na de Bijlmerramp, omdat die lijken op de klachten van de Golfveteranen. Gersons: ,,De meeste klachten zijn onmogelijk terug te voeren op een oorzaak. Het patroon is dat je na mogelijke blootstelling aan gif, rook en straling lichamelijke angsten ziet ontstaan. Veel mensen voelen zich dan ziek, zijn het ook, maar een oorzaak is er niet. Toch moet je iets met die mensen. De Amerikanen hebben gekozen voor een mix van volksgezondheidsbenadering en individuele aanpak.''