Opnieuw kritiek van Van den Doel

Het Tweede-Kamerlid Van den Doel (VVD), lid van de enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer, heeft in een persoonlijke brief aan Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven scherpe kritiek geuit op het functioneren van de commissie. Van den Doel wil over de tien punten tellende brief, die hij twee weken geleden heeft verstuurd, verder geen mededelingen doen. ,,Ik heb de voorzitter verzocht de brief pas in het presidium van de Kamer te behandelen na afloop van het debat met het kabinet'', aldus Van den Doel vanmiddag. ,,Verder zeg ik er niets over, dat zou niet netjes zijn.''

Van Nieuwenhoven bevestigt desgevraagd de ontvangst van de brief, maar heeft er niets mee gedaan omdat de brief ,,niet aan het presidium was gericht''. Voorzitter Meijer van de commissie is op de hoogte van de brief. Hij heeft Van den Doel vandaag om opheldering gevraagd, maar kreeg de brief niet omdat de inhoud ,,vertrouwelijk'' zou zijn.

Vanmiddag, bij de schorsing van het Kamerdebat, sprak Meijer de Kamervoorzitter op de brief aan met de woorden: ,,Waarom maak je die brief niet openbaar'', waarop Van Nieuwenhoven antwoordde: ,,Ik pieker er niet over.'' Van Nieuwenhoven weigerde verder iedere toelichting. Van den Doel heeft zich eerder al kritisch uitgelaten over de enquêtecommissie.