Nederland haalt kip uit de handel

In Nederland zijn alle verdachte Belgische kipproducten uit de handel gehaald. Eurocommissaris Fischler (Landbouw) heeft vanmorgen opdracht gegeven alle verdachte kipproducten te vernietigen.

De Belgische ministers van Landbouw, Pinxten, en van Volksgezondheid, Colla, zijn opgestapt omdat zij te lang hebben gezwegen over dioxinenbesmetting van kippen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Faber (Landbouw) om spoedoverleg gevraagd over de dioxinenkwestie.

De Belgische premier Dehaene sprak maandag nog openlijk zijn steun uit voor de twee bewindslieden. Maar sindsdien kwamen steeds meer feiten aan het licht waaruit blijkt dat de twee ministers al eind april op de hoogte waren van dioxinenbesmetting bij kippen en dat ze niet onmiddellijk de volledige waarheid hebben verteld.

Volgens het hoofd van de veterinaire keuring in West-Vlaanderen, André Destickere, hebben de twee ministers gelogen over het moment waarop ze wisten dat de volksgezondheid in gevaar was. ,,Het is larie dat ze moesten wachten tot einde mei om te weten of er dioxinen in de kippen zaten'', zegt Destickere in een interview.

De directie van de Belgische vetsmelterij die verantwoordelijk zou zijn voor de vergiftiging van veevoer, is woensdag aangehouden. Het gaat om vader en zoon Verkest van het gelijknamige bedrijf in Grammene. Ze worden beschuldigd van valsheid in geschrifte en bedrog inzake koopwaar. Het door hen geleverde vet zou niet voor honderd procent uit dierlijke vetten hebben bestaan zoals op de facturen was vermeld.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft na spoedoverleg gisteravond op verzoek van de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw besloten alle uit België afkomstige en verdachte kipproducten uit de handel te halen. De betrokken ministeries stellen in een persverklaring dat er ,,geen acuut gevaar'' voor de volksgezondheid bestaat, maar raden het eten van deze Belgische kipproducten af. De overheid heeft een speciaal nummer (0800-1151) geopend voor informatie over deze zaak.

Inmiddels overweegt de landbouworganisatie LTO-Nederland een schadeclaim in te dienen bij het bedrijf Hendrix UTD in Boxmeer, dat uit België afkomstig en mogelijk met kankerverwekkende dioxinen verontreinigd veevoer in Nederland heeft verkocht. Een woordvoerder van LTO-Nederland zegt ,,verbijsterd'' te zijn door deze nieuwe affaire van besmet veevoer.

In België is de precieze omvang van de dioxinenbesmetting is nog altijd niet duidelijk. Miljoenen kippen zouden het met dioxinen besmette voedsel hebben gegeten. In de door Destickere onderzochte monsters zouden dioxinengehaltes van 1.500 keer de toegelaten norm zijn aangetroffen.

Grote verwarring heerst in België bij de sectoren die kippen en eieren verkopen. Groothandelaren mogen kippen, eieren en `afgeleide producten' alleen verkopen als ze kunnen bewijzen dat ze dioxinenvrij zijn. Maar het is niet precies bekend wat onder afgeleide producten moet worden verstaan.

De detailhandel mag nog wel afgeleide producten verkopen, maar het heeft de kippen en de eieren uit de rekken moeten halen.

ANALYSE: pagina 5: