Krijgsmacht: homo's meer geaccepteerd

Homoseksualiteit onder militairen en burgerpersoneel in het leger wordt steeds meer geaccepteerd. Homo's worden minder dan vroeger geconfronteerd met discriminatie en denigrerende opmerkingen van hun meerderen.

Dit blijkt uit een vervolgonderzoek naar de positie van homoseksuelen binnen de krijgsmacht dat gisteren werd uitgereikt aan staatssecretaris Van Hoof (Defensie). De in 1993 uitgebreide voorlichting over homosekualiteit in de opleidingen heeft volgens de onderzoekers resultaat gehad. Het onderzoek werd in opdracht van Defensie uitgevoerd door het IVA, een instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek in Tilburg.

Nog maar een op de tien homo's in de krijgsmacht voelt zich afstandelijk behandeld, zo blijkt uit het onderzoek. In 1992 was dit nog tweederde van deze groep. Slechts zeven procent van de homoseksuelen is van mening dat de acceptatie geringer is dan vroeger.

De acceptatie is nog het verst gevorderd bij de luchtmacht. De marine loopt hierin volgens het rapport nog enigszins achter.

Meer dan zestig procent van de ondervraagden gelooft dat hij bij een andere werkgever niet beter af zou zijn. Door de veranderende mentaliteit komen steeds meer homo's voor hun geaardheid uit. Acht op de tien homo's ervaren het als een bevrijding dat hun collega's op de hoogte zijn van hun seksuele voorkeur.Slechts vijf procent zegt er spijt van te hebben. Toch blijft ruim eenderde van het homoseksuele personeel van mening dat deze openheid gevolgen heeft gehad voor het verloop van hun carrière. Wel zijn steeds meer kaderleden, met name vrouwen bereid op te treden tegen homodiscriminatie.

De onderzoekers hebben enige lichte kritiek over de voorlichting van Defensie over homoseksualiteit. Zo blijkt de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon bij het merendeel van de personeelsleden onbekend. Ook komt een gratis telefoonnummer voor het melden van incidenten van discriminatie te weinig tot zijn recht.

Defensie zou volgens de onderzoekers nog meer aandacht moeten besteden aan mondelinge voorlichting over homoseksualiteit bij de opleidingen.