`Het gaat om banen, niet om die urenschrijverij'

's Koonings Jaght, een Arnhemse zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten, is een van de zes instanties die worden verdacht van fraude met EU-subsidiegelden. Volstrekte onzin, zegt een boze directeur.

Eind april kwamen ze op bezoek, de controleurs van de Europese Commissie. Op zoek naar fraude. ,,Bij ons!'', zegt een verontwaardigde directeur L. Vennemann van 's Koonings Jaght, een zorginstelling met 560 verstandelijk gehandicapten in Arnhem. Een maand later blijkt dat de instelling tot de zes instanties in Nederland behoort die verdacht worden van fraude met EU-subsidiegelden. Om zijn onschuld te onderstrepen stuurde Vennemann een persbericht-op-poten de wereld in.

Dat is niet echt gebruikelijk, op deze manier de publiciteit te zoeken.

,,Dat kan me niet schelen. Ik heb alle reden om het te doen. Bij ons is in het geheel geen sprake van fraude of frauduleus handelen. Toen gisteren bleek dat er allerlei grootse verhalen over 's Koonings Jaght de ronde deden, voelde ik me genoodzaakt actie te ondernemen.''

Wat is er dan aan de hand?

,,Eind april kregen we bezoek van een aantal controleurs. Die onderzochten hoe het zat met de 160.000 gulden subsidie die wij gekregen hebben voor Emplooi voor Allen, een pilotproject waarmee we verstandelijk gehandicapten weer een plaats in de maatschappij willen geven. De administratie klopte niet, zo merkten de controleurs. Dat hebben we direct laten uitzoeken door onze eigen accountant, en die kwam er ook achter dat het door ons ingehuurde bureau op ondeskundige wijze de administratie had samengesteld. Uren werden bijvoorbeeld niet goed weggeschreven. Als gevolg hiervan hebben we trouwens wel anderhalf keer zoveel gedaan als waarvoor we subsidie hebben gekregen.''

De fout ligt bij een ander.

,,Ik vind het vervelend om het te moeten zeggen, maar zo is het wel. We hadden de zaak uitbesteed aan een kantoor dat het niet goed heeft gedaan. We hebben ze inmiddels aansprakelijk gesteld voor eventuele schade.''

Maar fraude...?

,,Er is dus geen sprake van fraude. Waar ik bozig over word is de suggestie dat we hebben gefraudeerd. Het enige wat we hebben geprobeerd is een aantal verstandelijk gehandicapten opnieuw een plaats in de samenleving te geven. En het project is redelijk goed gelukt: van de 24 deelnemers hebben er zes inmiddels een vaste baan. Nog eens zes hebben kans op een baan. Dáár gaat het om. Er wordt nu steeds maar gesproken over de administratie en niet over wat we aan het doen zijn. Die urenschrijverij is verder niet belangrijk.''

Nog contact gezocht met andere verdachte instellingen?

,,Nee! Waarom zou ik? Ik ken ze trouwens niet eens. Ik wil niet ten strijde trekken tegen de Europese bureaucratie, ik wil de mensen hier de bossen uit en de samenleving in krijgen.''

Had er dan niet gecontroleerd moeten worden?

,,Controle is prima. Het moet allemaal zo transparant mogelijk zijn. Maar we moeten wel blijven beseffen waar we mee bezig zijn. Niet met fraude in ieder geval. Het gevolg hiervan is dat de betaling van de vervolgsubsidies voor twee projecten voorlopig door Brussel is opgeschort. En dan hebben we het wel over een miljoen gulden. Ik stop niet met de projecten, nee. Je kunt die mensen niet weer achter de geraniums zetten. Dat financiële risico neem ik voorlopig zelf wel.''