De dioxinenkip

HORMOONVLEES UIT DE Verenigde Staten is niet welkom in de Europese Unie. De Amerikanen eten al jaren rundvlees dat malser is dankzij de toediening van bepaalde hormonen die volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration, de FAO en de WHO onschadelijk zijn voor menselijk gebruik. Maar de Europese Unie wil er niet aan. Achter het schild van de al dan niet reële consumentenangst voor `hormoonvlees' gaat de protectionistische lobby van de Europese veehouders en vleesindustrie schuil. Die willen geen concurrentie van Amerikaanse beef.

De Europese Unie heeft haar handen vol aan eigen agrarische schandalen. Nu weer de Belgische dioxinenkippen. Argeloze consumenten van een kippenboutje of een eitje zijn hun leven niet meer zeker. In België is mogelijk motorolie verwerkt in het kippenvoer, waardoor dit besmet is geraakt met dioxinen. De politiek verantwoordelijke bewindslieden wisten al een maand van de besmetting, maar hielden het voor zich om de kippenboeren niet tegen zich te krijgen in de aanloop naar de Belgische parlementsverkiezingen.

TOEN DIOXINEN in 1976 ontsnapten bij een explosie van een chemische fabriek in de omgeving van het Italiaanse dorp Seveso en vervolgens de vaten met dioxinenafval zoek raakten, veroorzaakte dat een Europees schandaal. In België worden nu pas maatregelen genomen. Haastig worden kippen, eieren en producten waarin eieren verwerkt zijn uit de schappen gehaald. Ook in Nederland nemen kip- en eierenverwerkende bedrijven voorzorgsmaatregelen.

Intussen is er in België een waarachtig politiek schandaal ontstaan over de kippencrisis. Twee ministers zijn gisteravond afgetreden in de ijdele hoop hiermee de zaak te sussen. De Europese Unie wil dat alle Belgische kip- en eierproducten van bedrijven die het besmette veevoer hebben gebruikt uit de handel worden genomen en overweegt om een totaal verbod op de uitvoer van Belgische kippen en eieren uit te vaardigen. De bezorgdheid over besmetting dreigt over te slaan naar andere EU-landen. Want hoe weten consumenten waar de diepvrieskip in de supermarkt vandaan komt, laat staan of er een Belgisch ei in de mayonaise is verwerkt?

DE EUROPESE CONSUMENT is amper bekomen van de gekkekoeienziekte, waarvan de besmetting vermoedelijk veroorzaakt wordt door de (verboden) vermenging van beendermeel in het veevoeder. De varkenspest – niet schadelijk voor mensen – is nog steeds niet bedwongen. Salmonellavergiftigingen liggen op de loer en anders wel besmetting met de legionellabacterie door een bezoek aan een bloemententoonstelling, sauna of zwembad.

Sommige voedingsmiddelen (zoals aardappelen) bevatten van nature bepaalde giftige stoffen. Maar hier is iets anders aan de hand. Het gaat om de vleesverwerkende en voedingsindustrie waar telkens opnieuw ontsporingen optreden, veelal het gevolg van malafide productie en gebruik van veevoeder.

Als de voedselkwaliteit en de volksgezondheid in het geding zijn, moeten de (Europese) burgers zeker kunnen zijn van betrouwbare autoriteiten. Het minste wat kan worden geëist is dat het toezicht op naleving van de regelgeving deugdelijk is en dat onwettige praktijken worden bestraft. En als consumenten dat nog altijd onvoldoende vinden, kunnen ze uit vrije wil kiezen om vegetariër te worden.