Boonstra eist zicht op optieverkoop

Topmanagers van Philips die opties op Philips-aandelen willen verzilveren moeten daarover van tevoren overleggen met financieel bestuurslid J. Hommen of president C. Boonstra.

Deze aanscherping van het interne beleid heeft Philips gisteren bekendgemaakt. Aanleiding tot de maatregel is de mogelijke handel met voorkennis door Philips-bestuurder A. van der Poel. Hij verzilverde twee weken geleden een pakket opties op de ochtend van de dag dat bestuurslid R. Pieper zijn vertrek zou aankondigen. Hij verkocht de bijbehorende aandelen en verdiende daarmee ongeveer een half miljoen gulden.

Het Openbaar Ministerie bevestigde vanmorgen in een persbericht dat de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) van de transactie van Van der Poel aangifte heeft gedaan bij de rechtbank in Amsterdam. Van der Poel is nog geen verdachte. Dat wordt hij pas als het Openbaar Ministerie besluit de Economische Controle Dienst in te schakelen voor een opsporingsonderzoek. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie erkent dat het ,,niet gebruikelijk'' is dat van een aangifte in een persbericht melding wordt gemaakt. ,,Veel media hadden er lucht van gekregen'', aldus de woordvoerder. Het Openbaar Ministerie meldde vanochtend dat de STE ook aangifte had gedaan van misbruik van voorwetenschap door (ex)bestuurders van Van Leer. Die melding werd later op de ochtend ingetrokken.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Philips hebben gisteren verklaard dat ,,de handelwijze van Van der Poel met betrekking tot het verrichten van de transactie in Philips-effecten op 18 mei jl. wordt betreurd.'' Van ,,enige opzet of kwade trouw'' was in de ogen van het topmanagement geen sprake.

Van der Poel moest op grond van de Philips Gedragsregels inzake Voorwetenschap zijn transactie melden aan de zogeheten compliance officer. Dat deel van de gedragscode heeft Van der Poel volgens Philips `strikt' nageleefd.

In de gedragsregels van Philips staat niet dat een bestuurslid dat zijn opties verzilvert alle relevante informatie moet verstrekken. Dit is van belang, omdat de compliance officer Van der Poel had kunnen waarschuwen als de Philipsbestuurder hem gemeld had dat hij wist van het aanstaande vertrek van Pieper. Wèl vermelden de gedragsregels van Philips dat een bestuurder die over inside information (niet publieke informatie waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat zij invloed heeft op de prijs van de aandelen) geen opties mag verzilveren. Volgens Philips heeft Van der Poel een inschattingsfout gemaakt.