Apotheker (D66) dreigt op te stappen

Minister Apotheker (Landbouw) zal uit het kabinet stappen als zijn collega-ministers een alternatief plan voor de inkrimping van de varkensstapel niet steunen. Dat melden ingevoerde bronnen in Den Haag.

Apotheker (D66) heeft van zijn voorganger Van Aartsen (VVD) een wet geërfd waartegen de bond van varkenshouders NVV inmiddels een veelheid aan juridische procedures heeft aangespannen. De minister heeft nagenoeg al die procedures verloren. Hij heeft geen zin in jarenlang slepende juridische procedures over een wet die hij niet wil verdedigen, mocht hij ook nog de beroepszaak verliezen die op 10 zal dienen.

Ongeacht de uitspraak in de beroepszaak wil Apotheker de varkenswet vervangen door een alternatieve oplossing.

Net als de sector is de minister van mening dat de wijze waarop zijn voorganger Van Aartsen de varkensstapel wil inkrimpen – zonder schadeloosstelling voor de boeren – onhaalbaar is.

Binnen het kabinet bestaat echter weerstand tegen de plannen van de minister, omdat die meer geld kosten dan de wet van zijn voorganger. Apotheker heeft inmiddels 700 miljoen ter beschikking, een kleine 250 miljoen meer dan minister Van Aartsen had.

Op 16 april besprak het kabinet het `reddingsplan' van Apotheker. Vooral de VVD-bewindslieden zouden pal achter de wet van Van Aartsen blijven staan en het de D66-bewindsman moeilijk hebben gemaakt. Ook premier Kok heeft zijn bedenkingen over de oplossing.

De opstelling van het kabinet over het reddingsplan zouden Apothekers houding bij de huidige lijmpoging hebben beïnvloed. Tijdens de besprekingen over de huidige kabinetscrisis lag de minister ,,op ramkoers'', zo valt te horen in D66-kringen. Hij zou zich een fervent voorstander van nieuwe verkiezingen betoond hebben, in plaats van op een lijmpoging te willen aansturen. ,,Apotheker voelt zich zeer ongemakkelijk'', aldus een ingewijde.

Apotheker wil het systeem van varkensrechten alsmede de milieudoelstelling (14 miljoen kilogram fosfaat uit varkensmest minder) in stand houden. In plaats van een verplichte korting op de varkensstapel van twee keer tien procent stelt hij voor meer varkensrechten op te kopen dan in het oorspronkelijke plan.

Ook wordt de handel tussen boeren onderling door afroming gebruikt om een deel van de varkensmest uit de markt te halen. Ten slotte mogen boeren hun veevoer aanpassen om zodoende de fosfaatuitstoot uit de mest te verminderen.