Akkoord Dow Corning

Vrouwen die zeggen gezondheidsschade te hebben opgelopen door siliconen borstprothesen hebben massaal ingestemd met voorstellen voor schadeloosstelling van Dow Corning Corp. Het Amerikaanse bedrijf dat ooit de grootste producent was van deze implantaten heeft ruim 6,5 miljard gulden gereserveerd voor het schadefonds. Vrouwen kunnen, afhankelijk van de ernst van hun klacht, bedragen krijgen tot maximaal 620.000 gulden. Voor een operatieve verwijdering betaalt Dow Corning 10.000 gulden. Is er sprake van een lek implantaat, dan kan ruim 40.000 gulden worden geclaimd. Bij het bedrijf zijn 112.774 claims binnen gekomen. Van de klagende vrouwen is 96 procent akkoord gegaan met het aanbod van Dow Corning.