Wiegel in nopjes met compromis

VVD-senator H. Wiegel reageert positief op het compromis dat VVD, PvdA en D66 vanmorgen hebben bereikt over de invoering van een raadgevend referendum.

,,Het is een consultatief referendum, dus geen beslissend referendum. Dat is een wezenlijk verschil met het voorstel dat twee weken geleden in de senaat is afgestemd'', zei de senator vanmiddag desgevraagd in de wandelgangen van de Eerste Kamer.

Het voorstel waar de senaat twee weken geleden over stemde en dat sneuvelde door zijn tegenstem ,,was een directe aantasting van ons vertegenwoordigend stelsel, zoals dat door Thorbecke in Nederland is ingevoerd'', vindt Wiegel. Hij constateert ,,staatsrechtelijk een zeer wezenlijk verschil'' met het voorstel waarover de paarse fracties nu overeenstemming hebben bereikt. ,,In het nieuwe voorstel wordt de verantwoordelijkheid van regering en beide kamers met betrekking tot het maken van wetgeving niet ongedaan gemaakt.''

De fractieleiders hebben ook afgesproken dat het kabinet een wetsvoorstel voor een correctief referendum opnieuw indient. Dit wetsvoorstel haalde niet de vereiste meerderheid in de senaat en leidde vervolgens tot de val van het kabinet.

,,Het staat het kabinet natuurlijk vrij om het weer in te dienen'', zegt Wiegel. ,,Wanneer het weer in dit huis voorbij komt zien we wel wat de stemverhouding zal zijn. Mijn mening ten aanzien van het referendum moge bekend zijn.''

Om D66 binnen boord te houden hebben PvdA en VVD, op voorstel van PvdA-minister Peper (Binnenlandse Zaken), direct na de `nacht van Wiegel' al voorgesteld om het wetsvoorstel direct weer in te dienen.

,,Dat zou toch wel een belediging voor het parlement zijn geweest'', vindt Wiegel.