Werkloosheid Japan stijgt nog

Er is nog geen einde gekomen aan de stijging van het aantal werklozen in Japan. In april stonden 3,42 miljoen Japanners als werkloos geregistreerd. In maart waren dat er 3,39 miljoen. Het aantal is sinds Japan met de registratiemethode in 1958 begon nooit zo hoog geweest. Gemeten aan de beroepsbevolking bleef de werkloosheid van maart op april staan op 4,8 procent. In april vorig jaar telde Japan 520.000 werklozen minder. De regering komt dan ook steeds meer onder druk te staan om nieuwe maatregelen te treffen waarmee de economie in het goede spoor kan komen. Op de financiële markten in Japan gingen vandaag geruchten dat de regering binnenkort inderdaad met nieuwe stimuleringsmaatregelen komt. Een van de Japanse kranten wist te melden dat de BTW tijdelijk buiten werking wordt gesteld om de consument tot kopen aan te zetten. De regering heeft dat gerucht snel ontzenuwd. Een tijdelijke opheffing van de BTW zou de staatskas al gauw 6 biljoen yen (104 miljard gulden) kosten. (ANP)