Weer uitstel EU-besluit over bananen

De EU-lidstaten hebben gisteren nog steeds geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe importregeling voor bananen. Alleen Italië, Zweden, België en Luxemburg steunen Nederland in het streven naar een regeling die alleen is gebaseerd op speciale importtarieven voor voormalige kolonies.

Woordvoerders verwachten dat pas na een speciale EU-VS-top eind juni een definitieve keuze wordt gemaakt.

Europa moet de huidige voorkeursbehandeling voor voormalige kolonies opgeven. Dat gebeurt op last van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), na protesten van de Verenigde Staten en Ecuador.

Momenteel liggen drie opties op tafel, waaruit de EU een keuze moet maken. De WTO moet deze optie vervolgens goedkeuren. De drie verschillende voorstellen zouden allemaal wel in lijn met de WTO-regelgeving zijn.

Nederland is, evenals de vier andere lidstaten, voorstander van een systeem waarin alleen op grond van importtarieven een voorkeur wordt gegeven aan voormalige kolonies en andere Afrikaanse en Carïbische landen. De andere EU-lidstaten willen echter ook een voor deze landen voordelige quotaregeling overeenkomen.

De EU moet haast maken met een besluit, omdat de VS dreigen in juli extra importheffingen in te voeren op Europese producten. Deze heffingen zorgen op jaarbasis voor 191 miljoen dollar aan extra kosten voor Europese exporteurs. Nederland en Denemarken zijn echter vrijgesteld van deze extra heffingen, omdat deze twee landen zich binnen de EU altijd hebben verzet tegen de speciale importregeling voor bananen.

Volgens een Duitse woordvoerder zullen de ministers van Buitenlandse Zaken zich volgende maand opnieuw over de bananenregeling buigen. Vervolgens kan de EU pas met de WTO in gesprek gaan. Dat is voorzien voor eind juni of begin juli. De WTO heeft de Amerikaanse tegenmaatregelen echter al goedgekeurd.

Over een maand zal ook pas duidelijkheid ontstaan over de Amerikaanse dreiging om importheffingen in te voeren op Europees rundvlees. De VS dreigen hiermee, nadat Europa de grenzen heeft gesloten voor Amerikaans rundvlees dat met hormonen is bewerkt. Volgens recente Europese studies zijn vijf van deze groeihormonen schadelijk voor de volksgezondheid en in sommige gevallen zelfs kankerverwekkend.

De EU zou het Amerikaanse vlees eventueel willen toelaten op haar markten, als de VS daar compensaties voor betalen.

Over het verloop van deze onderhandelingen kon EU-handelscommissaris Brittan gisteren nog geen uitsluitsel geven.

Frankrijk dringt erop aan verder te gaan dan alleen compensatiebetalingen en wil meer toezeggingen van de VS op het gebied van volksgezondheid. (ANP)