THE ECONOMIST

Kan een goede fondsmanager het winnen van de markt? De laatste jaren lijkt dat steeds moeilijker te worden, maar dat komt voor een deel, schrijft The Economist, omdat het mooie economische weer al zo lang achter elkaar aanhoudt. Die voorspoed werkt altijd in het voordeel van de aandelen van grote ondernemingen en in het nadeel van die van de kleinere ondernemingen, die volgens de traditionele professionals vaak ondergewaardeerd zijn. De nieuwe professionals bekommeren zich daar niet om en concentreren zich op computerberekeningen op basis van cijferpatronen. Zo'n kwantitatieve aanpak is op zichzelf niet nieuw, schrijft The Economist, maar is anders dan voorheen eerder regel dan uitzondering geworden. Het aantal fondsmanagers dat zich bedient van wiskundige technieken is de laatste jaren vervijfvoudigd. Dat wordt des te gemakkelijker omdat de capaciteit van de computer groeit en de gebruikskosten dalen. De nieuwe aanpak is ook veel wetenschappelijker dan de traditionele omdat het gebruikelijk is geworden om vooronderstellingen systematisch te toetsen aan vergelijkbare historische gegevens.

Een voorbeeld daarvan is de hypothese van Avinash Persaud van State Street dat kapitaalmarkten zich ontwikkelen volgens voorspelbare gedragspatronen. In een wereldeconomie met dertien verschillende aandelen- en koersmarkten die in een willekeurige relatie met elkaar staan doen zich ruim zes miljard mogelijkheden voor tot onderlinge verschuivingen. Door eindeloze vergelijking van historische gegevens ontdekte Persaud dat twaalf van die mogelijkheden zich viervijfde van de tijd voordoen. De fondsmanagers van bijvoorbeeld Barclay Global Investors houden het gedrag van 4.500 analisten in de gaten omdat ze niet zozeer geïnteresseerd zijn in de winstvoorspellingen van ondernemin- gen maar in de reactie daarop van de analisten. Critici van de kwantitatieve methode betogen dat de aanpak niet veel meer is dan de toevallige uitkomst van historische gegevens die weinig voorspellende waarde hebben voor de toekomst.

The Economist is verkrijgbaar in de kiosk.

www.economist.com