Slachtoffers luchtrampen

De schadeloosstellingen voor slachtoffers van vliegtuigongelukken gaan flink omhoog. Daarover hebben de lidstaten van de International Civil Aviation Organization (ICAO) een akkoord bereikt. De nieuwe overeenkomst vervangt de bepalingen in de Conventie van Warschau uit 1929. Daarin is een maximum vastgelegd van 8.300 dollar per slachtoffer. Dat bedrag gaat omhoog naar 135.000 dollar, ongeacht de schuldvraag. Als is aangetoond dat de verantwoordelijkheid voor het ongeluk bij de luchtvaartmaatschappij ligt, geldt geen beperking meer voor de claims van slachtoffers of hun nabestaanden.