SFB vreest oneigenlijke concurrentie

In navolging van het Gak overweegt de uitkeringsinstantie voor de bouw, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, subsidie te vragen voor een automatiseringsproject. Dat heeft het SFB gisteren bekendgemaakt.

Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv), de door werkgevers, werknemers en kroonleden bestuurde opdrachtgever in de sociale zekerheid, kende onlangs 72 miljoen gulden subsidie toe aan het Gak voor een groot automatiseringsproject in de aanloop naar marktwerking in de sociale zekerheid. Toezichthouder CTSV keurde de subsidie-aanvraag, zij het met tegenzin, goed.

SFB-bestuursvoorzitter J. Schouten stelde gisteren bij de toelichting op de jaarcijfers subsidie eigenlijk niet nodig te hebben. ,,Tot nu toe hebben wij onze eigen broek opgehouden. Wij zijn een commercieel ingesteld bedrijf dat klaar is voor de marktwerking.'' Hij vreest echter concurrentienadeel als het Gak subsidie krijgt uit de uitkeringsgelden en het SFB niet.

ABN Amro en Aegon, die samen een uitkeringsinstantie op willen richten zodra de privatiseringsoperatie haar beslag krijgt, tonen zich ook kritisch over concurrentievervalsing. Als zij niet net als het Gak subsidie krijgen, overwegen ze hun initiatief af te blazen.

Het SFB heeft nog geen concreet subsidiebedrag in gedachten. In 1998 heeft de uitkeringsuitvoerder al fors geïnvesteerd in automatisering. Daar was 94,2 miljoen gulden mee gemoeid. De omzet van het SFB bedroeg in 1998 562,3 miljoen gulden, 78 miljoen meer dan het jaar daarvoor. De winst voor belastingen steeg met 2,8 miljoen tot 26,4 miljoen.

Net als andere uitvoerders houdt het SFB zich niet meer alleen bezig met traditionele taken als de uitvoering van WW en WAO. De helft van de SFB-omzet komt uit activiteiten als de uitvoering van CAO-afspraken, loonadministratie voor bedrijven en verzekeringen tegen het `WAO-gat'. De nevenactiviteiten zijn ondergebracht in een commerciële poot.