Senaat akkoord met stroomwet

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer wil dat de overheid het hoogspanningsnet volledig in handen houdt. Minister Jorritsma (Economische Zaken) is het hier ,,principieel mee oneens''. De Senaat ging vanmiddag, ondanks dit bezwaar, toch akkoord met de Elektriciteitswet 1998.

Een Paarse meerderheid van de senatoren bleek voor de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De elektriciteitsproductie- en distributiebedrijven komen daarmee op de vrije markt en kunnen zelf onderhandelen over hun contracten met hun leveranciers en afnemers. Besluiten over de problemen met de in het verleden gesloten onrendabele contracten alsmede de eigendomsverhouding in het hoogspanningsnet worden echter uitgesteld.

De Elektriciteitswet 1998 behelst een liberalisering van de stroommarkt in drie stappen. Vanaf 1 januari dit jaar mogen grootverbruikers (grote bedrijven) hun stroom op de vrije markt inkopen. In 2002 is het de beurt aan de middelgrote gebruikers (midden- en kleinbedrijf) en in 2007 volgen de kleingebruikers (huishoudens).

VVD-senator Loudon vergeleek de huidige situatie in de elektriciteitssector met een bord spaghetti. ,,Iedereen is aandeelhouder bij een ander'', aldus Loudon. Jorritsma erkende dat ,,in de huidige overgangssituatie'' het beeld wat warrig is, maar acht een honderd procents aandeel niet nodig. Zij pleit voor een aandeel van 50 procent plus 1 aandeel.

Omdat nog geen duidelijkheid bestaat over hoe de onrendabele contracten uit het verleden verdeeld gaan worden over de vier productiebedrijven, wil de Senaat adviezen daarover afwachten van de Raad van State en van de door Jorritsma ingestelde Commissie van Wijzen.

HAMVRAAGpagina 19