Referendum 3

Het betoog van staatsrechtgeleerde mevrouw Lokin (NRC Handelsblad, 25 mei) is nog onduidelijker dan wat politici d.m.v. het staatsrecht vaak doen.

Om het meest sprekende punt er uit te halen: ze zegt Thorbecke na ,,Iedere macht in de staat dient beperkt te worden door een andere macht die effectieve controle uitoefent op die ene macht zonder de taak van die macht over te nemen''.

Wat is daar nu een beter voorbeeld van dan een referendum, regering en wetgevende macht nemen een besluit waarna een deel van de echte macht, de kiezer, alle kiezers vraagt om zich over dat specifieke besluit uit te spreken.

Dat is toch effectieve controle?